Czym jest energia skalarna?

Energia skalarna – Twoje zdrowie

Energia to życie – energia to my. Cały wszechświat składa się z niewidzialnych energii. Energia towarzyszy nam przez całe życie, od narodzin aż po śmierć. Wszystkie istoty żywe wytwarzają własne pole otaczając się energią. Pole elektromagnetyczne jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju wszystkiego co żyje. Są różne formy naturalnych fal elektromagnetycznych, które znajdują się w atmosferze i pochodzą z Ziemi, Słońca i Księżyca. Naturalne pola elektromagnetyczne mają pozytywny wpływ na organizm i są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju człowieka oraz wszystkiego co żyje. Współistniejemy w harmonii pośród fal elektromagnetycznych.

Każda komórka w organizmie jest jak minibateria wytwarzająca ładunki elektryczne o częstotliwości 70-90 miliwoltów (jeżeli jest zdrowa). Każdy impuls nerwowy w organizmie, skurcz mięśni, bicie serca czy oddech jest uwarunkowany od przepływu owych ładunków w komórkach (nośnikach energii). Przepływ fal elektromagnetycznych jest prawidłowy, jeżeli błony komórkowe nie są uszkodzone. Zdeformowane lub uszkodzone błony komórkowe zakłócają swobodny przepływ energii co osłabia ludzki organizm.

Energia, a funkcje życiowe

Ciało fizyczne każdej żywej istoty jest postrzegane jako odniesienie się układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, oddechowego, trawiennego i reprodukcji. Wraz z układem krążenia, z układem limfatycznym i nerwowym systemy te składają się na fizyczny wymiar ludzkiego ciała. Nasze mięśnie są zasilane przez energię chemiczną. Jedzenie to nic innego jak wrzucanie węgla do pieca, który podczas spalania wytwarza energię w postaci ciepła. Trawienie więc, to powolna postać spalania, podczas której produkowana jest energia niezbędna do funkcjonowania organizmu i życia. Śmierć jest zdefiniowana jako brak aktywności elektrycznej mózgu. Tak to życie jest energią.

System energetyczny człowieka jest odrębnym systemem, który funkcjonuje obok tradycyjnie akceptowanego systemu. Zdrowie ciała energetycznego jest mierzone w kategoriach przepływu energii. Dla optymalnego zdrowia energia musi być w ciągłym ruchu. Pozytywny, niczym niezakłócony jej przepływ przynosi równowagę, harmonię, witalność i zdrowie.

Zakłócenie przepływu energii

Zablokowana lub niesymetrycznie przepływająca energia jest wynikiem negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego. Promieniowanie geopatyczne, nienaturalne promieniowanie elektromagnetyczne spowodowane rozwojem technologii (wszystkie urządzenia elektryczne, komputery telefony, mikrofalówki, anteny nadawcze), podziemne cieki wodne, spaliny, toksyny, środki ochrony roślin, niedobory żywieniowe, stres, powodują zaburzenia przepływu energetycznego. Długotrwały wpływ tych wszystkich czynników powoduje deformację, a w późniejszym czasie niszczenie komórek. Kiedy ścieżki energetyczne są zablokowane, uniemożliwiają swobodny przepływ energii życiowej oraz prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu systemu immunologicznego i powstawania chorób.

Subtelny system biopola, a ciało ludzkie

Tak jak posiadamy anatomię fizyczną, mamy również „anatomię energetyczną”. Biopole energetyczne otacza i przenika nasze ciało, czy jesteśmy tego świadomi czy nie. Chińczycy odnoszą się do tej energii jako do Siły Życia Wszechświata, nazywają ją „Chi”, Hindusi mówi o niej „Prana”. U Greków znana jest jako „Pneuma”, Japończycy nazywają ją „Ki”. Aby każda funkcja życiowa przebiegała prawidłowo, musi być zachowana równowaga energetyczna w organizmie, jak i wokół niego. Jeżeli równowaga jest już zaburzona, możemy ją przywrócić, wykorzystując do tego celu Energię Skalarną.

Energia skalarna

Energia skalarna jest to sieć harmonijnie zbalansowanej energii, która dynamicznie wibruje i promieniuje. We wszechświecie istnieje od zawsze i wytwarzana jest naturalnie. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, energię skalarną możemy wytwarzać w sposób sztuczny i otaczając się nią uzupełniać niedobory oraz wyrównywać ubytki w naturalnym biopolu.

Odkrycie energii skalarnej można przypisać Jamesowi Clarrkowi Maxwelowi, Szkotowi, który żył w XIX wieku. Maxwell był geniuszem matematycznym, którego prace doprowadziły do rozwoju fizyki kwantowej. Albert Einstein, pracując nad odkryciami Maxwella, odkrył teorię względności. Musiało jednak minąć następne pięćdziesiąt lat po odkryciu Maxwella dla udowodnienia istnienia energii skalarnej. Zajął się tym Nikola Tesla, który kontynuował prace prowadzone przez Maxwella i wkrótce zaczął wykorzystać energię skalarną bez użycia przewodów. Nikola Tesla uznał istnienie tej formy energii i wykonał badania energii skalarnej. Z ogromną pasją prowadził badania nad bezprzewodowym przesyłaniem energii.

Tradycyjne rozumienie energii jest takie, że przepływa ona w postaci fal. Jednak energia skalarna nie promieniuje jako fala, ale rozprzestrzenia się jednorodnie wokoło, w postaci kręgów energii. Kiedy dwie jednakowe częstotliwości pochodzące z przeciwnych kierunków spotykają się i znoszą się nawzajem, powstaje energia o zerowej częstotliwości. Tak oto powstaje nie znana do tej pory forma energii – energia skalarna.

Tej formy energii nie można zmierzyć za pomocą dostępnych współczesnych mierników częstotliwości. Jest statyczną nieruchomą energii i ma zdolność przenoszenia informacji. Ponadto nie ulega rozkładowi z upływem czasu lub odległości. Energia skalarna niesie ze sobą pole energetyczne, jakby była żywa.

Obecnie każda osoba ma możliwość posiadania produktów, które wytwarzają energię skalarną. Najbardziej popularnym produktem jest medalion Quantum Pendant, dostępny w ofercie sklepu Harmonic life.