Pytania o produkty i odpowiedzi

Jak długo produkty zachowają swój ładunek?
Im wyższa jakość produktu na początku, tym dłużej zachowa on ładunek. Wysoka jakość „żywych” produktów typu organicznego często wytworzy nawet silniejszy ładunek po 6 miesiącach od naładowania.

Czy naładowane produkty są bezpieczne?
Absolutnie tak. Jeszcze raz, nie ma nic nienaturalnego w energii skalarnej. Jest wśród nas od stworzenia wszechświata. Podstawą jest wcześniej opisana kwestia częstotliwości leczniczych/energetyzujących w opozycji do częstotliwości szkodliwych.

Które częstotliwości pochłaniamy?
Bez posiadania informacji o własnościach skupiamy się na dwóch kluczowych częstotliwościach. Pierwsza, w rezonansie Schumana. To zakres 7.8 – 8 HZ. To częstotliwość, którą emituje Ziemia, gdy nie ma niczego wokół – niczego stworzonego przez człowieka, żadnej żywej rośliny ani zwierzęcia w pobliżu. To wewnętrzna częstotliwości Ziemi. Inną częstotliwością jest bliższa 12 HZ. To częstotliwość, jaką zarejestrujesz w lesie równikowym – również jeżeli wokół nie będzie nic wytworzonego przez człowieka. To są podstawowe częstotliwości skalarne, które osiągają wszystko, o czym mówiliśmy w tym raporcie.

Co zauważę podczas używania produktów z energią skalarną?
Dodatkowo, oprócz każdej innej korzyści, którą wymieniliśmy do tej pory, zauważysz, że z biegiem czasu energia będzie absorbowana szybciej, będzie pracować szybciej i osiągać silniejsze efekty.